HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2556
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2556)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, radi na području ŠG Vinkovci od 1946. s prethodnim radnim stažem od četiri godine. Na dužnosti u Šumariji Vinkovci nalazio se 1972. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM