HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2559
ime T., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik, rukovodilac ispostave i OOUR– a
     

                                                                IZBOR      (lugari /2559)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1974.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Tome i Ike rođ. Bešić. Osnovnu školu završio je u Skradinu, Nižu šum. školu u Sinju 1948/49, a Šum. školu u Karlovcu uz rad (1974). Cijeli radni vijek radio je na šibenskom području i kao rukovoditelj Prirodnog rezervata rijeke Krke na svim poslovima u šumarstvu. Istaknuo se na pošumljavanju krša, zaštiti i čuvanju šuma. Nakon završene škole u Sinju pa do 1952. vodio je šumski rasadnik u Skradinu (1,5 ha) u kome su se proizvodile šumske sadnice i drvoredne stablašice. Organizirao je sakupljanje sjemena alepskog i primorskog bora i vodio skladište. Do 1966. radio je kao lugarski kontrolor u ŠG Šibenik. Nadzirao je 12 lugarskih rajona na području Skradina, Kistanja, Đevrske, Bribirskih Mostina i lugariju Čista Mala. Od 1967. bio je revirnik revira u Skradinu. Radio je na zaštiti šuma, doznaci sanitarnih sječa, izradi celuloznog drva za Tvornicu celuloze Plaški i podizanju plantaža topola u Bribirskim Mostinama (150 ha). Nakon što je revir Skradin postao OOUR Prirodni rezervat rijeke Krke, bio je rukovoditelj tog rezervata do proglašenja rezervata Nacionalnim Parkom Krka (1985). Od tada pa do umirovljenja 1991. kao šum tehničar obnašao je dužnost revirnika. U povodu 35. obljetnice postojanja šum. organizacije na području Dalmacije (1951 – 1986) dodijeljena mu je plaketa za posebne zasluge na podizanju šuma i razvoju šumarstva Dalmacije.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM