HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2562
ime T., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2562)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Rodio se i odrastao u obitelji Rade Trbojevića. Završivši Srednju šum. školu u Plaškom (1951), radio je kao šum. tehničar u šumarijama Vrbovsko i Gomirje te u Josipdolu, gdje je do umirovljenja radio kao glavni poslovođa.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM