HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2564
ime T., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2564)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Dragana i Marice. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1971. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Drežnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM