HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2568
ime T., Zoran
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2568)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Boška i Barbare rođ. Zatezalo. Osnovnu školu završio je u Gomirju, a Srednju šum. školu u Delnicama 1983. god. Od 1983. radi u Šumariji Gomirsje, ŠG Delnice. I sada (2003), kao pom. revirnika – poslovođa, zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Delnice, Šumarija Gomirje. Dosad je pretežito bio otpremnik drvnih sortimenata. Živi u Gomirju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM