HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID258
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija

srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Varaždin

1990

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1991. god. uz rad. Zaposlen je u Šumariji Varaždin, UŠP Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM