HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2580
ime T., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, referent eksploatacije
     

                                                                IZBOR      (lugari /2580)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ilije i Save rođene Vukobratović. Osnovnu školu završio je u Gornjim Vrhovinama, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1951. god. Najprije je radio u Šumariji Karlobag (1952 – 1954), a potom do 1991. god. u Šumariji Vrhovine, ŠG Gospić. Glavninu radnog vijeka bio je referent eksploatacije šuma u Šumariji Vrhovine. Istakao se na otvaranju sastojina šumskim cestama. Za uspješan rad u struci dodijeljen mu je Orden rada sa zlatnim vijencem i druga priznanja. Kao umirovljenik živi u Vrhovinama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM