HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2584
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar
     


lokacija

srednje obr.1997.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Juraja i Terezije rođ. Novak. Osnovnu školu završio je u Šenkovcu, a Šum. u Karlovcu (1997), uz rad. Punih dvadeset godina, od 1977. do 1997, radio je kao šumski radnik u Šumariji Sirač. Potom, završivši uz rad stručnu školu u Karlovcu, do danas radi kao lugar u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Sirač. Živi u Siraču.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM