HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2586
ime T., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2586)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Alojza i Agneze rođ. Adamek. Osnovnu školu završio je u Pleternici, a Srednju šum. školu u Delnicama 1965. Zaposlen je kao revirnik u "Hrv. šumama", UŠP Gospić, Šumarija Otočac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM