HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2592
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2592)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrgorac

 lugar, rođen 4.1.1923. Sin Antin. Završio je četvororazrednu osn. školu. Od 2.11.1953. radio je kao lugar u Šumariji Metković, a 31.12.1964. premješten je u Šumariju Vrgorac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM