HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2598
ime T., Zdenko
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, traktorist kopčaš – šum. radnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2598)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac

član HŠD ogranak
Karlovac

04.02.2008

iščlanjeni

šumarski tehničar

 šum. tehničar, traktorist kopčaš – šum. radnik. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac. Transport i mehanizacija Karlovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM