HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2602
ime T., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2602)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Nikole i Anice rođ. Mišetić. Osnovnu školu završio je u Nuštru, a Šum. školu u Karlovcu 1980. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Cerna.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM