HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2620
ime U., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2620)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Dragana i Marije rođ. Šiljeg. Osnovnu školu završio je u Opuzenu, a Srednju šumarsku "Braća Radić" u Kaštel Štafi liću kod Splita. Pripravnički staž odradio je 2002. god. u Šumariji Metković, gdje povremeno radi i sada (2003) u očekivanju stalnog radnog mjesta. Živi u Opuzenu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM