HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2637
ime V., Stanko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2637)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1974.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivana i Ane rođ. Parmaković. I osnovnu i srednju Šum. školu završio je u Karlovcu (1974). Nije se uspio zaposliti u šumarstvu, pa od 1976. do 1978. radi u “Exportdrvu” Rijeka kao disponent vanjskih poslova. Od 1978. do 1980. nije radio, a tada se zaposlio u “Torpedu” Rijeka u Komercijali. Od 1990. do 1992. opet nije bio zaposlen, pa se zaposlio na Medicinskom fakultetu u Rijeci u tehničkoj službi, gdje radi do danas (2003).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM