HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2639
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2639)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
djelovao Koška

 šum. tehničar, pom. revirnika, iz Koške. Sin Milana i Zlate rođ. Vrbošić. Osnovnu školu završio je u Koški, a srednju u SŠC Ilidža, (Sarajevo). Od 1985. do danas radi u Šumariji Koška, ŠG Našice, sada "Hrv. šume", UŠP Našice. Glavninu radnog vijeka radio je kao pom. revirnika. Živi u Koški.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM