HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2641
ime V., Stanko
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, šum. radnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2641)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna

 šum. tehničar, šum. radnik, rođ. u Vinkovcima. Sin Joze i Ljube rođ. Jerković. Osnovnu školu završio je u Vinkovcima, a Šum. školu u Ilidži, (Sarajevo). God. 1983. zaposlio se u Šumariji Cerna, a od 1993. radi u Šumariji Vinkovci, UŠP Vinkovci. Nosilac je Spomenice Domovinskog rata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM