HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2643
ime V., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar, pom. revirnika – poslovođa, KV radnik u šumarstvu
     

                                                                IZBOR      (lugari /2643)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Monike rođ. Polanec. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu, a Školu za KV radnike u šumarstvu u Vinkovcima. U šum. struci radi od 1970. do danas. Zaposlen je kao pomoćnik revirnika u "Hrv. šumama" UŠP Osijek, Šumarija Levanjska Varoš. Sudionik je Domovinskog rata pa je za sudjelovanje u ratu dobio Spomenicu. Živi u Đakovačkoj Breznici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM