HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2645
ime V., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2645)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1968.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je 1968. god. u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar. God. 1974. radio je u Šumariji Bjelovar kao poslovođa iskorištavanja šuma s ukupno 4 godine radnog staža, od toga godinu dana u šumarstvu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM