HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2649
ime V., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2649)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Đakovo

 lugar, šum. radnik. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Đakovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM