HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2655
ime V., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, šum. radnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2655)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacSpec.radnik u šum. II. st., sjekač motornom pilom
srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred
djelovao Bjelovar

 šum. tehničar, šum. radnik. Uz rad završio je 1991. Šum. školu u Karlovcu (IV. stupanj). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM