HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2663
ime V., Ilija
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2663)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Zaposlio se u šumarstvu 1953., a prethodno je imao 18 godina radnog staža. God. 1974. radio je u šumarstvu, u Šumariji Pakrac, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM