HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2665
ime V., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, ekonomist, referent
     

                                                                IZBOR      (lugari /2665)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1959.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Leopolda i Marije rođ. Svetličić. Osnovnu školu završio je u Ravnoj Gori, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1959. god. U Šumariji Ravna Gora zaposlio se 1959. god. i radio kao referent iskorištavanja šuma do 1973. god. Zatim radi u DIK–u Ravna Gora od 1973. do 1975. U RZ ŠG Delnice radio je od 1975. do 1992. god. Od 1992. do 2002. bio je u Hrvatskim šumama, UŠ Delnice, Šumarija Ravna Gora. U mirovinu je otišao 2002. god. Živi u Ravnoj Gori.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM