HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2671
ime V., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2671)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1966.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1966. god. uz rad. U šumarstvu se zaposlio 1953. God. 1974. radio je u Šumariji Đurđevac, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM