HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2686
ime V., Jovo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2686)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1964.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1964. god. U šumarstvu se zaposlio 1961. s jednom godinom radnog staža, a 1974. bio je u Šumariji Grubišno Polje. Drugi podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM