HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2687
ime V., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2687)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

više nisu članovi

šumarski tehničar

 Sin Branka Vlaovića i majke iz obitelji Filipović. I osnovnu i Srednju šum. školu završio je u Novoj Gradiški (1983). Od 1984. radi u Šumariji Nova Gradiška. I sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Nova Gradiška.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM