HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID27
ime A., Marko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /27)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1993.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred
više obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - specijalist

 Šum. školu u Karlovcu završio je uz rad 1992. god., a 1996, također uz rad, postigao je zvanje šum. tehničar – specijalist. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Trnjani.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM