HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2701
ime V., Petar
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, poslovođa iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2701)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1967.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Đulovac

 šum. tehničar, poslovođa iskor. šuma. Šum. školu u Karlovcu završio je 1967. U šumarstvu se zaposlio 1966, a 1974. god. bio je zaposlen u Šumariji Miokovićevo (sada Đulovac) ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM