HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2704
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, referent – tehnolog uzgoja
     

                                                                IZBOR      (lugari /2704)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Marije rođ. Milašin. Osnovnu školu završio je u Dubravčanima kod Duge Rese, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1961). Čitav radni vijek bio je zaposlen u Šumariji Suhopolje. Počeo je u ŠG "Papuk" Voćin (1961) te nastavlja u Podr. Slatini. Zatim prelazi u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar te kasnije "Hrv. šume", UŠ Bjelovar. Radio je na svim mjestima struke (pripravnik, evidentičar, kontrolor) Od 1972. do odlaska u mirovinu 2001. bio je tehnolog i aktivan u organima upravljanja. Cijenjen je kao dobar organizator i praktičar. Primio je i veći broj samoupravnih priznanja. Živi u Suhopolju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM