HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2714
ime V., Željko
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, poslovođa iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2714)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1969.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Garešnica

 šum. tehničar, poslovođa iskor. šuma. Šum. školu završio je u Karlovcu 1969. U šumarstvu se zaposlio 1971. god., a 1974. radio je u Šumariji Garešnica ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM