HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2717
ime V., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2717)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Split, Šumarija Sinj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM