HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID272
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /272)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Ane rođ. Majnarić. Osnovnu i Srednju šum. školu završio je u Delnicama. Od 22.9.1965. zaposlen je kao poslovođa u Šumariji Fužine, a od 1.6.1974. u Šumariji Delnice, ŠG Delnice. Sada (2003) radi u “Hrv. šumama”, UŠP Delnice, Šumarija Delnice. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM