HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2728
ime V., Ivica
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, upravitelj šumarije
     

                                                                IZBOR      (lugari /2728)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Buje

 šum. tehničar, upravitelj šumarije. God. 1956. završio je Srednju šum. školu za krš u Splitu. Iste godine zaposlio se u Šumariji Buje, gdje je proveo cijeli svoj radni vijek, a posljednjih 29 godina bio je upravitelj Šumarije. Bio je pionir u uvođenju kontejnerskih sadnica i u instaliranju linije za kontejnersku proizvodnju sadnog materijala. Radi na podizanju rasadnika na 20 ha za proizvodnju i uzgoj šumskog i hortikultur nog sadnog materijala. Sudjeluje u pošumljavanju krša u Bujštini. God. 1995. nalazi se u mirovini i svo vrijeme provodi u minijaturnom gospodarstvu gdje proizvodi zdravu hranu za sebe i prijatelje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM