HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2734
ime V., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2734)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1988.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Koprivnica

1988

Šumarija Đurđevac

šumarski tehničar

 Sin Antuna i Marije rođene Pavlović. Osnovnu školu završio je u Ferdinandovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1991), uz rad. Radi kao poslovođa, pom. revirnika, u Hrvatskim šumama, UŠP Koprivnica, Šumarija Đurđevac. Živi u Đurđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM