HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2745
ime V., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2745)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - specijalist

 Sin Ivana i Marije rođ. Vukelić. Osnovnu školu završio je u Krasnom, opću srednju u Senju, a Srednju šum. u Delnicama (1985). U Šum. školi Karlovac završio je usavršavanje (V. stupanj) uz rad i postigao zvanje šum. tehničar – specijalist (1996). U šumarstvu radi od 1985. god. Sada je zaposlen kao poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Buzet, Šumarija Opatija. Živi u Klani.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM