HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2748
ime V., Jovan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2748)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1954.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1954. Nakon odsluženoga vojnog roka zaposlio se u šumarstvu. God. 1974. imao je 19 godina radnog staža i tada je bio likvidator u JUR Transport i mehanizacija Lepavine, ŠG Koprivnica. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM