HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID2764
ime VUKUŠIĆ, Jakov
zvanje
zanimanje     
nadlugar
     


lokacija

rođen30. 6. 1894.Gornja Klada /Starigrad/
umro1978.Gornja Klada /Starigrad/

 Sin Stjepana i Marije rođ. Miškulin. Osnovnu školu završio je u Donjem Starigradu. Nakon polože nog lugarskog ispita zaposlio se državnoj službi. Prema službenoj evidenciji, god. 1933. bio je državni lugar u Inspektoratu Senj. Pretežito je radio u tom Nadzorništvu i stekao unapređenje za nadlugara. Umirovljen je 1947. god., a umro je 1978. u rodnom mjestu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM