HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2765
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2765)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Od 1960. radi na području ŠG Vinkovci, s prethodnim stažom od 4 godine. Na službi u Šumariji Cerna nalazio se 1972. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM