HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID280
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /280)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Od 1952. radi u šumarstvu na području ŠG "Hrast" Vinkovci. God. 1972. nalazio se u Šumariji Spačva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM