HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID283
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, voditelj plansko–statističke evidencije
     

                                                                IZBOR      (lugari /283)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1961.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Gospić

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1961. god. Radi u Hrvatskim šumama, u Stručnim službama UŠP Gospić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM