HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2858
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar specijalist, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2858)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Split

 Srednju šum. školu završio je u Kaštel Šta- fi liću, zatim završava u Šum. školi Karlovac V. stupanj i postiže zvanje šum. tehničar specijalist. U više navrata radio je kao šumski radnik, a od 2003. radi kao pom. revirnika u “Hrv. šumama”, UŠP Split, Šumarija Split.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM