HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2859
ime B., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija

djelovao Zadar

 sin Šime, lugar, rođ. 1.6.1923. u Privlaci kod Zadra. Kao lugar radio je u Šumariji Zadar od 1968. do 1975. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM