HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID286
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /286)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu u Karlovcu (IV. stupanj) završio je 1981. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Josipdol.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ZV ŠI Jastrebarsko.: Obrazloženje poticaja za podjelu godišnje nagrade za značajno znanstveno dostignuće dr.sc. Josi Gračanu, ŠL 5-6/1998, s.280 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM