HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2869
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija


 Radio je kao lugar od 1954. do 1979. godine. U međuvremenu je umro.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM