HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2871
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2871)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 Sin Mira. Kao lugar zaposlio se u Šumariji Zadar 1.9.1982. I danas (2003) radi u “Hrv. šumama”, UŠP Split, Šumarija Zadar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM