HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2872
ime B., Joso
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2872)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 sin Mate, lugar, rođ. 8.2.1949. u Vrsima kod Zadra. Kao lugar zaposlio se u Šumariji Zadar 1.9.1982. god., gdje i danas (2003) radi na istom mjestu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM