HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2875
ime B., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2875)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Nova Gradiška

 lugar, rođ. u Bijelim Vodama. Nosilac je Spomenice 1941. god. Živi na području Šumarije Nova Gradiška.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM