HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2885
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2885)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Joze, lugar, rođ. 1908. Poslove lugara obavljao je na predjelu Svib i Cista Provo, Šumarija Imotski, od 1951. do umirovljenja 1984. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM