HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2888
ime B., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2888)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U Šumariji Drniš počeo je raditi 1954. i radio je punih 40. god. – do odlaska u mirovinu 1994.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM