HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2891
ime COLIĆ, Vice
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2891)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen19. 5. 1919.Kuželj
djelovao Biograd
umro27. 9. 1993.

 lugar, rođ. 19.5.1919. u Krmčini. Bio je lugar u Šumariji Biograd od 1952. do 1975. god. kada je umirovljen. Umro je 27.9.1993.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM