HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2892
ime C., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2892)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Vere rođ. Kanjer. Osnovnu školu završio je u Lokvama, a Srednju šum. školu u Delnicama. Živio je u Lokvama gdje je i umro. Radni vijek proveo je u UŠP Delnice, Šumarija Crni Lug, gdje se istakao kao poslovođa na iskorištavanju šuma. Bio je višegodišni član HŠD, Ogranak Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM